fbpx

 

Systemy Enfoglobe zapewniają uwierzytelnianie dwuskładnikowe w celu ochrony logowania każdego użytkownika. Jeśli funkcja jest włączona dla danego konta użytkownika system wyśle losowy kod weryfikujący składający się z sześciu (6) cyfr kod na adres e-mail użytkownika przy każdej próbie logowania. Użytkownik będzie musiał wpisać otrzymany kod jako kod weryfikacyjny. Po zweryfikowaniu kodu użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do systemu.

Audyty i kontrole danych

Raport danych logowania wymienia próby logowania wybranego użytkownika w wybranym okresie, w tym adresy IP i daty. Raport zawiera również informację, czy konto użytkownika zostało zablokowane.

Raport z audytu danych klientów utworzony przez Kontakt alarmowy lub Administratora sporządza raport wszystkich zmian wprowadzonych na danych klienta / pacjenta, w tym informacje o tym, czy dane zostały usunięte.

W przypadku wykrycia podejrzanej aktywności przez Enfoglobe, zgłosimy rozbieżność do Klienta i może zablokować konta. Zachęcamy klientów do sporządzania regularnych raportów z audytów.

Eksport informacji o klientach / pacjentach

Aby przygotować się na potencjalne sytuacje awaryjne, Administrator i Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Sieci mogą okresowo eksportować informacje o kliencie / pacjencie jako kopię zapasową. Ta funkcja wyodrębnia zaszyfrowaną wersję wszystkich informacji o klientach / pacjentach. Dostęp do tego pliku eksportu jest chroniony przez uwierzytelnianie dwuskładnikowe. System wysyła okresowe przypomnienia do kontaktu alarmowego, aby uruchomić ten eksport.

Blokowanie konta

System blokuje konta w przypadku wielokrotnych nieudanych prób logowania. Domyślnie system dopuszcze trzy (3) próby zalogowania się. To ustawienie domyślne można zmienić. W przypadku podejrzanych sytuacji związanych z kontem użytkownika lub w przypadku odejścia pracownika Administrator może ręcznie zablokować konto za pomocą specjalnej funkcji sterującej.

Audyt logowania

System udostępnia raport wszystkich prób logowania wybranych użytkowników przez zdefiniowany okres czasu. Plik raportu audytu zawiera liczbę prób i adres protokołu internetowego (IP), z którego logowano się do systemu.

Kontrola dostępu do funkcjonalności

Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą danych logowania, w tym dwustopniowej weryfikacji logowania.

System zapewnia zabezpieczenia oparte na rolach, które ograniczają dostęp do funkcji systemu w zależności od roli użytkownika przypisanego do konta. Każda rola definiuje listę funkcji, do których można uzyskać dostęp w systemie. Nasze narzędzia pozwalają na tworzenie niestandardowych ról i dostępu bezpieczeństwa za pomocą tokenów bezpieczeństwa, włącznie z kontrola poziomą (dane) i pionową (karty główne) dostępu.

 

 

 

 

 

 

Systemy Enfoglobe zapewniają uwierzytelnianie dwuskładnikowe w celu ochrony logowania każdego użytkownika. Jeśli funkcja jest włączona dla danego konta użytkownika system wyśle losowy kod weryfikujący składający się z sześciu (6) cyfr kod na adres e-mail użytkownika przy każdej próbie logowania. Użytkownik będzie musiał wpisać otrzymany kod jako kod weryfikacyjny. Po zweryfikowaniu kodu użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do systemu.

Audyty i kontrole danych

Raport danych logowania wymienia próby logowania wybranego użytkownika w wybranym okresie, w tym adresy IP i daty. Raport zawiera również informację, czy konto użytkownika zostało zablokowane.

Raport z audytu danych klientów utworzony przez Kontakt alarmowy lub Administratora sporządza raport wszystkich zmian wprowadzonych na danych klienta / pacjenta, w tym informacje o tym, czy dane zostały usunięte.

W przypadku wykrycia podejrzanej aktywności przez Enfoglobe, zgłosimy rozbieżność do Klienta i może zablokować konta. Zachęcamy klientów do sporządzania regularnych raportów z audytów.

Eksport informacji o klientach / pacjentach

Aby przygotować się na potencjalne sytuacje awaryjne, Administrator i Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Sieci mogą okresowo eksportować informacje o kliencie / pacjencie jako kopię zapasową. Ta funkcja wyodrębnia zaszyfrowaną wersję wszystkich informacji o klientach / pacjentach. Dostęp do tego pliku eksportu jest chroniony przez uwierzytelnianie dwuskładnikowe. System wysyła okresowe przypomnienia do kontaktu alarmowego, aby uruchomić ten eksport.

Blokowanie konta

System blokuje konta w przypadku wielokrotnych nieudanych prób logowania. Domyślnie system dopuszcze trzy (3) próby zalogowania się. To ustawienie domyślne można zmienić. W przypadku podejrzanych sytuacji związanych z kontem użytkownika lub w przypadku odejścia pracownika Administrator może ręcznie zablokować konto za pomocą specjalnej funkcji sterującej.

Audyt logowania

System udostępnia raport wszystkich prób logowania wybranych użytkowników przez zdefiniowany okres czasu. Plik raportu audytu zawiera liczbę prób i adres protokołu internetowego (IP), z którego logowano się do systemu.

Kontrola dostępu do funkcjonalności

Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą danych logowania, w tym dwustopniowej weryfikacji logowania.

System zapewnia zabezpieczenia oparte na rolach, które ograniczają dostęp do funkcji systemu w zależności od roli użytkownika przypisanego do konta. Każda rola definiuje listę funkcji, do których można uzyskać dostęp w systemie. Nasze narzędzia pozwalają na tworzenie niestandardowych ról i dostępu bezpieczeństwa za pomocą tokenów bezpieczeństwa, włącznie z kontrola poziomą (dane) i pionową (karty główne) dostępu.

 

 

   


 

 

Systemy Enfoglobe zapewniają uwierzytelnianie dwuskładnikowe w celu ochrony logowania każdego użytkownika. Jeśli funkcja jest włączona dla danego konta użytkownika system wyśle losowy kod weryfikujący składający się z sześciu (6) cyfr kod na adres e-mail użytkownika przy każdej próbie logowania. Użytkownik będzie musiał wpisać otrzymany kod jako kod weryfikacyjny. Po zweryfikowaniu kodu użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do systemu.

Audyty i kontrole danych

Raport danych logowania wymienia próby logowania wybranego użytkownika w wybranym okresie, w tym adresy IP i daty. Raport zawiera również informację, czy konto użytkownika zostało zablokowane.

Raport z audytu danych klientów utworzony przez Kontakt alarmowy lub Administratora sporządza raport wszystkich zmian wprowadzonych na danych klienta / pacjenta, w tym informacje o tym, czy dane zostały usunięte.

W przypadku wykrycia podejrzanej aktywności przez Enfoglobe, zgłosimy rozbieżność do Klienta i może zablokować konta. Zachęcamy klientów do sporządzania regularnych raportów z audytów.

Eksport informacji o klientach / pacjentach

Aby przygotować się na potencjalne sytuacje awaryjne, Administrator i Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Sieci mogą okresowo eksportować informacje o kliencie / pacjencie jako kopię zapasową. Ta funkcja wyodrębnia zaszyfrowaną wersję wszystkich informacji o klientach / pacjentach. Dostęp do tego pliku eksportu jest chroniony przez uwierzytelnianie dwuskładnikowe. System wysyła okresowe przypomnienia do kontaktu alarmowego, aby uruchomić ten eksport.

Blokowanie konta

System blokuje konta w przypadku wielokrotnych nieudanych prób logowania. Domyślnie system dopuszcze trzy (3) próby zalogowania się. To ustawienie domyślne można zmienić. W przypadku podejrzanych sytuacji związanych z kontem użytkownika lub w przypadku odejścia pracownika Administrator może ręcznie zablokować konto za pomocą specjalnej funkcji sterującej.

Audyt logowania

System udostępnia raport wszystkich prób logowania wybranych użytkowników przez zdefiniowany okres czasu. Plik raportu audytu zawiera liczbę prób i adres protokołu internetowego (IP), z którego logowano się do systemu.

Kontrola dostępu do funkcjonalności

Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą danych logowania, w tym dwustopniowej weryfikacji logowania.

System zapewnia zabezpieczenia oparte na rolach, które ograniczają dostęp do funkcji systemu w zależności od roli użytkownika przypisanego do konta. Każda rola definiuje listę funkcji, do których można uzyskać dostęp w systemie. Nasze narzędzia pozwalają na tworzenie niestandardowych ról i dostępu bezpieczeństwa za pomocą tokenów bezpieczeństwa, włącznie z kontrola poziomą (dane) i pionową (karty główne) dostępu.