fbpx

Oś czasu zapewnia wygodny podgląd leczenia i rehabilitacji pacjenta przydatnych do śledzenia i ustalenia harmonogramów. Każda oś czasu może być rozszerzana w celu dostępu do szczegółowych informacji o zdrowiu pacjenta.