fbpx

Małgorzata
Andraka
Prezes oraz Współzałożyciel
Pani Małgorzata Andraka jest prezesem oraz współzałożycielem Enfoglobe, LLC. Prowadzi ona strategiczny rozwój firmy na rynkach w USA oraz Europie, poprzez oferowanie usług programistycznych skupiając się na wymaganiach klientów. Pani Andraka posiada 20 lat doświadczenia w pracy z lokalnymi władzami oraz federalnymi agencjami, a także z rządami państw Europejskich.
Bohdan
Andraka
Wiceprezydent oraz Współzałożyciel
Doktor Bohdan Andraka jest współzałożycielem oraz wiceprezydentem Enfoglobe, LLC. Wprowadza on innowację, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących odnawialnej energii oraz naukowych projektów programistycznych, skupiając się na globalnych możliwościach. Posiada ponad dwadzieścia pięć lat doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych. Wykładał także na wielu uczelniach na całym świecie.
Krzysztof
Ładoński
Dyrektor
Pan Krzysztof Ładoński jest głównym dyrektorem. Jest odpowiedzialny za sekcję programistyczną, analizę biznesową oraz za tworzenie treści multimedialnych, włączając w to procesy kontroli jakości oraz programów szkoleniowych. Współpracuje on z partnerami branżowymi podczas tworzenia innowacyjnych projektów oraz programów. Prowadzi rozwój biznesowy, plany strategiczne oraz działania marketingowe.
Sebastian
Sawicki
Dyrektor Techniczny
Pan Sawicki jest dyrektorem technicznym odpowiedzialnym za administrowanie systemów i sieci, monitorowanie baz danych oraz za bezpieczeństwo części IT w Enfoglobe, LLC. Nadzoruje wszystkie serwery Enfoglobe, bezpieczeństwo oraz działanie systemów IT.