fbpx

Kontakt Email
Sebastian Sawicki
Dyrektor Techniczny

Pan Sawicki jest dyrektorem technicznym odpowiedzialnym za administrowanie systemów i sieci, monitorowanie baz danych oraz za bezpieczeństwo części IT w Enfoglobe, LLC. Nadzoruje wszystkie serwery Enfoglobe, bezpieczeństwo oraz działanie systemów IT. Pan Sawicki posiada ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu, zabezpieczaniu, zarządzaniu oraz administrowaniu wielkoskalowymi sieciami, bazami danych i systemami IT na różnorodnych platformach. Posiada rozległe doświadczenie w środowisku biznesowym oraz uniwersyteckim, włączając w to: audyty bezpieczeństwa, zarządzanie różnymi systemami zarządzania bazami danych, rozwiązania hostingowe i bazodanowe w chmurze, zarządzanie zespołami administratorów, oraz programowanie w wielu językach skryptowych (m. in. Perl, PHP, Python, Shell), a także C/C++ oraz języki assembler.

Pan Sawicki pracuje bezpośrednio z międzynarodowymi zespołami w Enfoglobe i dogląda wszystkie systemy informatyczne. Jest dodatkowo odpowiedzialny za ocenianie i spełnianie potrzeb informatycznych oraz potrzeb bezpieczeństwa w planowanych realizacjach na stronach klientów. Pan Sawicki udziela doradztwa na temat innowacyjnych technologii w firmie.

Pan Sawicki jest Inżynierem Informatyki oraz posiada wiele certyfikatów, włączając w to CISSP, RHEL, Cisco, Paloalto i certyfikaty Microsoft.