fbpx

InteractiveCare to interaktywny system online dedykowany dla Pacjentów i Lekarzy. Portal dla Pacjentów zawiera moduły edukacyjne wyjaśniające skomplikowane procedury medyczne, potencjalne zagrożenia, korzyści oraz metody leczenia a także zintegrowaną aplikację mobilna. Moduły edukacyjne składają się z animacji, grafiki 3D, wykresów oraz filmów, które pozwalają lepiej zilustrować przebieg leczenia oraz powikłania, które mogą wystąpić podczas wybranej procedury medycznej. Z IC zintegrowana jest aplikacja mobilna 'Mobile Health Journal', która służy do monitorowania stanu zdrowia Pacjentów. Na podstawie zebranych danych z mobilnej aplikacji, w portalu dla Doktora prezentowana jest szczegółowa Analiza Stanu Zdrowia Pacjentów oraz Statystyki Ukończenia Modułów Edukacyjnych. IC to system, który pomaga kontrolować stan zdrowia Pacjentów oraz pozwala monitorować czy wdrażane leczenie przynosi pożądane efekty. IC zostało zaprojektowane na bazie Interctive Media Platform a wszystkie projektowane przez nas systemy są dostosowane każdorazowo do wielkości firmy, jak również do potrzeb klienta. Rozwiązania firmy Enfoglobe spełniają wymagania ustawy HIPAA dotyczące systemów elektronicznych i systemów przechowywania podlegających ochronie danych nt. zdrowia (PHI).

Dokumenty marketingowe