fbpx

ARCOverviewBanner

ARC to platforma firmy Enfoglobe służąca do edukacji i monitorowania leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji (SUD). ARC to w pełni konfigurowalna platforma multimedialna, która edukuje i motywuje pacjentów do odzyskania SUD. Dostosowujemy multimedialne treści edukacyjne, portal dostawcy i mobilny monitoring do potrzeb Twojej kliniki. ARC obejmuje portale pacjentów i dostawców usług medycznych oraz zintegrowaną aplikację mobilną z zaawansowanymi narzędziami do analizy danych i monitorowania postępów. Dla większej wygody dostęp do ARC można uzyskać w dowolnym miejscu i czasie. Nasze funkcje obejmują:

  • Telemedycyna
  • Portale pacjentów / klientów i dostawców usług medycznych
  • Moduły edukacyjne (animacje, filmy, 3D)
  • mobilny dziennik
  • Natychmiastowa komunikacja pacjent / klient-dostawca usług medycznych
  • Analiza danych
  • Dostępne wszędzie
  • W pełni konfigurowalny

Video