fbpx

Outsourcing vývoja softvéru je jednou z ciest rozvoja a dosiahnutia cieľov vašej spoločnosti pri redukovaní nákladov a optimalizácie produktivity. Zamestnanci Enfoglobu a tím vývojárov softvéru sú odborníkmi vo vývoji webového riešenia online, online hosťujúcej služby, numerických analýz programovania a vedeckých programov. Platformy obsahujú C#, ASP/ASP.NET, MSF, JavaScript, MVC, Perl, MS SQL server, Oculus Rift, 3d Max, 3d Slicer, MySQL, Oracle, DB2, Apache, a SharePoint Integration Framework. Používame vývojovú metodiku Agile zahŕňajúcu častú spätnú väzbu od zákazníka spolu s pokračujúcou integráciou prostredí, SCRUM process a Test Driven Development. Softvéroví vývojári Enfoglobe boli získaní náborom zo špičkových univerzít z rôzných krajín sveta, vrátane USA, Poľska, Ukrajiny a Bieloruska. Od všetkých vývojárov sa vyžaduje, vyšší stupeň vzdelania v počítačových vedách, úspešné absolvovanie prísných skúšok programovania a aspoň 10 alebo viac rokov rozsiahlych skúseností vo vývoji náročného technického softvéru.

Vývoj obvyklého softvéru firmou Enfoglobe angažuje zákazníka a používa holistické procesy. Požiadavky zákazníka sú uchopené systematickým a interaktívným priblížením. Enfoglobe navrhne a vytvára prototypy pre potvrdenie zákazníkových požiadaviek a vytvára intuitívne priblíženie. Cyklus opakovaného vývoja softvéru povzbudí spätnú väzbu od zákazníka a pokračujúce vedenie. Výsledkom je, že firmy a štátne organizácie racionalizujú procesy a ušetria čas i peniaze. Pokračujúci vývoj softvéru vo viacerých globálnych prevádzkach Enfoglobu zabezpečí najrýchlejší možný postup začlenenia širokého spektra zručnosti. Najnovšie technológie používané Enfoglobom posunú vaše obchodné aktivity do čela vo vašom odvetví.

PRÍNOSY:

Predstihnutie konkurencie prostredníctvom inovácií, vysoko kvalitné riešenia, najnovšie technológie, globálne tímy, rýchla obratovosť, viac než 25 rokov skúseností, široké spektrum technológií, platforma Mikrosoft a odborníci z iných technológií ako aj virtuální tréningoví špecialisti.