fbpx

LitigationExpert™ je sofistikovanou online službou pre riadenie právnych dokumentov, grafických časových rád, dôkazových materiálov a stratégií počas predsúdných sporov a súdneho procesu.

Je potrebný len Web prehliadač. Zozbierané údaje, súbory dôkazov a záznamov sú pretransformované na mocný nástroj a konkurenčnú výhodu.

LitigationExpert ™ uľahčuje ukladanie tisícok dokumentov v pred-indexovanom tvare a zabezpečuje sofistikovaný nástroj pre náročné vyhľadávanie, časové rady a filtrovanie.

Rozhovory prokurátorov so svedkami a odborníkmi online, okamžité získanie kritických informácií, minimalizujú závislosť na časovo náročných procesoch s papierovými dokumentami.

LitigationExpert™ je značne prispôsobený, vrátane obvyklých polí a kategórií. Riadiaci panel, poskytuje grafické znázornenie informácií upravených podľa vašich potrieb. Právne firmy a právne oddelenia firiem naprieč odvetviami majú úžitok zo zjednodušenia vyhľadávania a prípravy súdnych procesov. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, poisťovne, finančné inštitúcie a iné regulované na dokumenty náročné odvetvia pôsobiace vo vysoko rizikových prostrediach môžu profitovať z LitigationExpert™ , sústreďujúceho všetky dokumenty pre audit a podporu v sporoch.

Enfoglobe bezpečne riadi údaje a celú službu online. LitigationExpert™ plne funguje na bezpečných, vzdialených, vyhradených serveroch v hosťujúcom serveri svetovej triedy. Klienti nevykonávajú žiadne správcovské funkcie. LitigationExpert™ je dosiahnuteľný z ľubovoľného počítača s prístupom na internet.

Enfoglobe ponúka širokú škálu služieb súvisiacich so zavedením služby, včítane školenia, analýzy údajov, integrácií systémov, prenosu údajov a dokumentu funkcií OCR (Optical character recognition).

Prínosy z LitigationExpert™:

Prínosy z LitigationExpert™ sú globálne dostupné cez internet, obsahujú členené kategórie/mená/oblasti, majú rozširujúce sa úložisko údajov, sú kompatibilné s tabletom a mobilnými zariadeniami a redukujú administratívne náklady a čas.

Aplikácia webovej stránky:

www.litigationx.com

Podrobnosti prínosov na aplikácií webovej stránky: www.litigationx.com/index.php/en/benefits