fbpx

Appia® Info Techu, zabezpečovaná firmou Enfoglobe, je online službou navrhnutou pre správu a lepšie riadenie investičných programov a programov výstavby v 41 krajinách Európy.

Investori riadia celý životný cyklus stavebných projektov od plánovania, inžinierskeho odhadu a obstarávania, cez denné monitorovanie výstavby a výsledný riadiaci panel. Celé investičné portfólio a operačné programy sú riadené štandardným spôsobom, bezpečne dostupné prostredníctvom internetu.

Softvér Appia® integruje viac než 35 rokov firemných skúseností podporujúc vyše 40 ministerstiev dopravy v štátoch USA, stovky konzultačných firiem a tisícky súťažiacich zhotoviteľov. Typickým používateľom Appia® sú ministerstvá dopravy, regionálne samosprávy, mestá a veľké stavebné firmy.

 

Softvér Appia® je k dispozícií v poľskom, slovenskom, nemeckom, ruskom a anglickom jazyku. Realizačné služby sú zabezpečované na mieste i na diaľku.

Softvér Appia® podporuje celoživotný cyklus riadenia stavieb vrátane horizontálnych i vertikálnych stavieb, takých, akými sú cesty, mosty, železnice, letiská, štadióny, nemocnice. Od ministrov dopravy, primátorov miest, riaditeľov, projektových manažérov, dozorov až po stavebné firmy a financujúce organizácie, všetci majú prístup k zodpovedajúcim informáciám. Tento intuitívny systém má viacnásobné úrovne zabezpečenia a zobrazenia údajov, aby kontroloval prístup k informáciám.

Softvér Appia® zabezpečuje všetky kľúčové ERP (Enterprise resource planning) funkcie celoživotného cyklu stavebných projektov vrátane odhadu nákladov na projekt a zdrojov financovania, návrhu postupu, oznámenia, elektronického predkladania ponúk, denného riadenia stavby a platieb. Okrem toho Appia® poskytuje pre investorské organizácie modul spracovania rozpočtu, ako aj systém ukladanie dokumentov a ich archiváciu.

PRÍNOSY z APPIA:

Organizácie profitujú z prehľadnosti, štandardizácie a zvýšenia dôveryhodnosti účtovníctva.

Organizácie získajú významné rozpočtové úspory vo výstavbe a zvýšenú produktivitu ako aj včasné a lepšie rozhodovanie.