fbpx

3D Reality Toolbox™ je našou inovatívnou platformou pre vytvorenie školiacich programov vo zväčšujúcom sa prostredí 3D. Školiace riešenia kombinujú 3D modely so skutočnými lekárskými postupmi.

Výsledkom je, že študenti môžu rýchlejšie nadobudnúť potrebné zručnosti, pričom je zároveň redukované riziko a náklady na výučbu zložitých lekárskych postupov. Naša interaktívna simulácia integruje vedenie ruky a podrobný model do bezrizikového, vysoko opakovateľného výučbového procesu. Inštruktori môžu monitorovať skupinu alebo výkon jednotlivca.

3D Reality Toolbox™ riešenia kombinujú vedenie najnovšej virtuálnej reality s postupmi určenými lekármi a inými odborníkmi v tej oblasti.

Vďaka technologickému postupu, zariadenia 3D sú dosažiteľné a robia tento typ tréningu dostupným a mobilným. Používatelia sú uvedení do zväčšujúcej reality, aby vyskúšali vysoko rizikové lekárske prostredie vlastnými očami a praxou s ručne držanými nástrojmi. Študenti sú umiestnení v skutočnej operačnej sále s virtuálnym pacientom čakajúcim na chirurgický zákrok. Študent má k dispozícii neobmedzené množstvo skúšok bez drahých zariadení a zdrojov.

nových tréningových programov. Interaktívne tréningové programy integrujúce multimediálne a virtuálne simulácie majú pozoruhodné výsledky vo viacerých oblastiach, vrátane lekárstva, armády a letectva.

Prínosy:

3D Reality Toolbox™ zabezpečuje neobmedzený počet skúšok s podrobnými pohľadmi v mobile, reálnom školiacom prostredí, vrátane skupinových a individuálnych školení s interaktívnou spätnou väzbou.