fbpx

Enfoglobe, Inc. je dodávateľom pre  Info Tech, Inc.  a vlastní výlučne práva pre obchodovanie, vývoj a zabezpečenie implementačných služieb pre softvér Appia®  v 41 krajinách Európy.

Info Tech, Inc. je lídrom na trhu v softvére pre riadenie výstavby infraštruktúry. Info Tech vyvíja aplikácie pre zautomatizovanie všetkých aspektov výstavby, odhady a online obstarávanie a zabezpečuje profesionálne služby na podporu ich implementácie. Produkty Info Techu slúžia konzultantom, zhotoviteľom a organizáciám všetkých veľkostí, včítane stoviek miest a ministerstvám dopravy vo vyše 40 štátoch USA.

Softvér Info Tech’s Appia®  je informačným systémom na báze webu pre riadenie dopravných programov, od plánovania a ohodnocovania, vytvárania dokumentácie pre súťaž, otvárania ponúk a udelenia zákaziek až po riadenie denných činností vo výstavbe. Appia® bola vytvorená pre organizácie štátnej správy ako ministerstvá, banky, národné cestné a železnične organizácie, mestské a regionálne samosprávy a súkromné konzultačné firmy pomáhajúce vláde.