fbpx

ENKA v Poľsku je zodpovedná za zabezpečenie podpory so zavedením softvéru Appia®, vrátane školení, technickej podpory, analýzi požiadaviek a riadenia projektu v Poľsku. ENKA zabezpečuje celú škálu marketingových služieb softvéru Appia®  pre Severné a Stredné Poľsko.