fbpx

O firme Enfoglobe

Enfoglobe je medzinárodnou spoločnosťou s prevádzkami v USA a v Európe. Použivame najnovššie technológie pre vytvorenie namieru šitého riešenia, ktoré bude racionalizovať Vašu obchodnú činnosť. Naši odborníci vkladajú viac ako 25 rokov skúsenosti do inovačného procesu a riešení pre viaceré odvetvia, včítane práva, lekárstva a stavebníctva. Zabezpečujeme firemné a vládne organizácie s nástrojmi, ktoré zvyšujú ich produktivitu práce prostredníctvom zabezpečených služieb a mobilných riešení. Enfoglobe pracuje priamo s každým klientom, podľa potreby zabezpečí miestných pracovníkov a zhotoví produkty a služby podľa potrieb zákazníkov.

Moderné nástroje riadenia investícií

Enfoglobe, Inc. je výhradným zabezpečovateľom softvéru Appia® firmy Info Tech v 41 krajinách Európy, prvé ERP riešenie pre riadenie celého životného cyklu investičných projektov. takých ako správa výstavby cesty. Európske mestá, vlády a spoločnosti dosiahnu vysokú návratnosť racionalizáciou celého procesu monitorovania výstavby a vykonávaním rozhodnutí založených na údajoch v reálnom čase. Softvér Appia® je ponúkaný vo viacerých jazykoch a podporuje požiadavky EÚ. Naši miestní odborníci poskytujú služby na mieste, rovnako ako implementáciu a riešenia na mieru. K dispozícií sú rôzne balíčky, od jednotlivých projektov, po neohraničenú plnú licenciu a verzie pre akademické inštitúcie.

Moderné nástroje právných nálezov

Naše online právne nálezy a služba riadenia dokumentov pre spory obsahuje hromadné nahrávanie a prehľadávanie dokumentov, kategorizáciu a tvorbu. Malé a veľké právne firmy, právne oddelenia a štátne inštitúcie šetria čas v prípade časových radov, riadiacich panelov, nahrávaní dokumentov, ich prehľadávaní a indexácie, organizácie prípadu, delení dokumentu a spolupracujúcich nástrojov, plus schopnosti riadiť definované projekty, udalosti a kategórie dokumentov, využívanie privilégií užívateľov a oblastí. Čítaj viac na www.litigationx.com

Inovatívny tréning s využitím nástroja 3D Reality Toolbox™

Naša 3D platforma podporuje vytváranie interaktívných školiacich programov v zväčšujúcom sa reálnom prostredí. Obvyklé riešenia pre oblasť lekárstva kombinujú 3D modely s lekárskými postupmi, aby školili poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, pri obmedzení rizika a nákladov učenia zložitých postupov, takých ako chirurgia. Enfoglobe’s 3D Reality Toolbox™ je platformou pre vytvorenie zvyčajných aj originálných programov. Používame najnovšie regulátory virtuálnej reality, ktoré sú dostupné a mobilné. V spolupráci s odborníkmi v danej oblasti môže Enfoglobe vytvoriť inovatívne školiace programy pre vašu organizáciu.

Obvyklé softvérové riešenie

Outsourcing vývoja softvéru je jednou z ciest rozvoja a dosiahnutia cieľov vašej spoločnosti pri redukovaní nákladov a optimalizácie produktivity. Zamestnanci Enfoglobu a tím vývojárov softvéru sú odborníkmi vo vývoji webového riešenia online, online hosťujúcej služby, numerických analýz programovania a vedeckých programov. Platformy obsahujú C#, ASP/ASP.NET, MSF, JavaScript, MVC, Perl, MS SQL server, Oculus Rift, 3d Max, 3d Slicer, MySQL, Oracle, DB2, Apache, a SharePoint Integration Framework. Používame vývojovú metodiku Agile zahŕňajúcu častú spätnú väzbu od zákazníka spolu s pokračujúcou integráciou prostredí, SCRUM process a Test Driven Development. Softvéroví vývojári Enfoglobe boli získaní náborom zo špičkových univerzít z rôzných krajín sveta, vrátane USA, Poľska, Ukrajiny a Bieloruska. Od všetkých vývojárov sa vyžaduje, vyšší stupeň vzdelania v počítačových vedách, úspešné absolvovanie prísných skúšok programovania a aspoň 10 alebo viac rokov rozsiahlych skúseností vo vývoji náročného technického softvéru.

Implementácia

Zabezpečujeme široké spektrum implementačných služieb s cieľom zaistiť úspešné prijatie softvérových riešení Enfoglobe. Všetky implementačné projekty sú podporované plánmi vytvorenými v spolupráci so zákazníkmi. Implementačné služby obsahujú analýzu obchodných požiadaviek, analýzu údajov, sťahovanie štandardných a projektových údajov, vytvorenie správ na mieru, prepojenia s existujúcimi systémami, meranie produktivity, a školenia v učebni alebo online. Naše spoločné stretnutie so zákazníkmi a vyčlenení odborníci na mieste sú základom úspešných projektov.