Nadzór budowlany

Oprogramowanie Appia® stworzone przez firmę Info Tech Inc, dystrybuowane przez Enfoglobe w 41 krajach, jest aplikacją internetową przeznaczoną do zarządzania inwestycjami drogowymi i budowlanymi w poszczególnych krajach Europy. Inwestorzy mogą zarządzać całym cyklem inwestycyjnym projektów drogowych oraz budowlanych począwszy od planowania inwestycji, projekt i kosztorys, poprzez proces przetargowy, aż do fazy realizacji, monitoringu powykonawczego i rozliczenia inwestycji. Cały budżet programów i projektów inwestycyjnych jest zarządzany w sposób znormalizowany i bezpieczny, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zarządzanie postępowaniem sądowym

LitigationExpert™ to zaawansowana usługa online służąca do kompleksowego zarządzania dokumentacją prawniczą, podglądu spraw i wydarzeń kancelarii na osi czasu oraz pomagająca w podejmowaniu odpowiednich decyzji i strategii podczas trwania procesu sądowego. Dostęp odbywa się w sposób globalny, za pomocą przeglądarki internetowej. Zebrane dane i informacje są przekształcane w potężne narzędzie przewagi konkurencyjnej.

Szkolenia medyczne

3D Reality Toolbox™ to nasza innowacyjna platforma do tworzenia programów szkoleniowych w środowisku rozszerzonej rzeczywistości. Rozwiązania szkoleniowe łączą modele 3D z rzeczywistymi procedurami medycznymi oraz InteractiveLearningToolBox™, która zawiera interaktywne formy przekazywania wiedzy jak wideo, animacje i testy edukacyjne. W rezultacie, można szybciej szkolić studentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu zagrożenia i kosztów nauczania skomplikowanych procedur medycznych. Interaktywna symulacja integruje kontrolę ruchem i szczegółowe modele 3D bez żadnego ryzyka, dzięki możliwości powtarzania procedur.

Dedykowane oprogramowanie dla Klienta

Outsourcing IT jest jednym ze sposobów realizacji i rozwijania firmy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i optymalizacji wydajności. Enfoglobe zatrudnia ekspertów w zakresie analizy biznesowej, hostingu, implementacji serwisów internetowych, testowania i wdrożenia niestandardowych rozwiązań u Klienta. Technologie i języki programowania, które wspieramy to C#, ASP/ASP.NET, MSF, JavaScript, MVC, Perl, serwer MS SQL, Oculus Rift, 3D Max, 3d Slicer, MySQL, Oracle, DB2, Apache i SharePoint. Mamy doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu metodologii Agile, Scrum, TTD zaliczanymi do metodyk zwinnych. Zatrudniamy doświadczonych programistów z najlepszych uniwersytetów na całym świecie, w tym USA, Polski, Ukrainy i Białorusi. Wszyscy deweloperzy muszą posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki, przejść rygorystyczny test programowania i mieć bogate doświadczenie w zaawansowanej inżynierii oprogramowania.

Transfer innowacyjnych technologii

ENFOGLOBE BIERZE UDZIAŁ MIĘDZYNARODOWEJ DYSTRYBUCJI I KOMERCJALIZACJI INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII. TWORZYMY I PROMUJEMY STRATEGICZNE ALIANSY W USA I EUROPIE.

O Enfoglobe

Enfoglobe jest międzynarodową firmą z oddziałami w USA i Europie.

Stosujemy najnowsze technologie do tworzenia niestandardowych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Oferujemy innowacyjne produkty, usługi internetowe, platformy wirtualnej rzeczywistości i rozwiązania mobilne. Nasi eksperci posiadają ponad 25-letnie doświadczenie w innowacyjnych rozwiązaniach dla wielu branż, w tym prawie, medycynie i budownictwie.

Dowiedz się więcej

Kontakt

USA
+1-352-575-1543
Słowacja
+421 692 028 755
Polska
+48 (17) 7844775